Klotrobinia
Klotrobinia

Klotrobinia

Robinia pseudoacacia ´Umbraculifera´

Om klotrobinian utvecklas väl är den ett träd som kan skapa stark arkitektonisk verkan.
Läs mer »

Produktinformation

Dvärgform av R. pseudoacacia som ympas i stamhöjd på stammar av arten. Kronan är först rund men blir sedan skärmlik (umbraculifera = papaplybärare). Den är i början tät men hos äldre exemplar är grönskan koncentrerad till ”skärmen”. Anses behöva ett ganska gynnsamt läge för god utveckling. På kalla jordar ökar risken för angrepp av rödvårtsjuka. Om klotrobinian utvecklas väl är den ett träd som kan skapa stark arkitektonisk verkan.

Höjd 5-7 m, bredd 4-5 m.

Zon 1-2

Frakt tillkommer.
För beräkning av frakt till just dig, kontakta webshop@hallandsasensvaxtbutik.se

Växter, anläggning, skötsel – Snyggt och hållbart