Klätterväxter

Klätterväxter tar liten markyta i anspråk. Ändå är de mästare på att skapa frodighet när de klär in väggar och staket eller klättrar i pergolor, spaljéer eller portaler. Inte minst i mindre anläggningar är klätterväxter värdefulla.

Många klätterväxter växer snabbt. De kan på kort tid klä in stora ytor. Flera klättrare är också strålande marktäckare. Klätterhortensia, murgröna och vildvin hör till dem. Vissa sorter av klematis är mycket vackra när de får breda ut sig över stenar, berghällar och slänter.

Klätterrosor och klematis kan klä in buskar och träd, och ge dem en andra blomning. Viktigt är bara att para ihop växter som trivs med varandra. Starkväxande klättrare kräver stadiga vedartade växter som också tål att skuggas av sin kompanjon.

Växter, anläggning, skötsel – Snyggt och hållbart