Välj ditt unika träd

Upplev lugnet på odlingen, kunskapen hos personalen och glädjen av ditt nyplanterade träd. Du kan välja ut ditt träd under hela året, däremot påverkar vädret när vi kan gräva upp det.

Välj ditt unika träd

Välj ditt unika träd

Visa

Växter, anläggning, skötsel – Snyggt och hållbart