Privat policy

Denna sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online (med hjälp av cookies). Denna policy är tillgänglig på vår webbplats.

Innehåll

Cookies
Personuppgiftspolicy
Säkerhet
Teknik
Ändringar

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda.

Hantera Cookie inställningar

Sessioncookie: Håller reda på om du är inloggad på vår webbplats samt för att anpassa innehållet på webbplatsen baserat på dina tidigare gjorda val.

Statistikcookie: Används för att mäta trafik och surfbeteenden, t.ex. om man besökt vår webbplats tidigare eller inte och skapa förståelse över hur enskilda besökare använder vår webbplats

Sociala-medier-cookie: Knappar på vår hemsida ger er möjlighet att dela innehåll på sociala medier (Facebook, Twitter, Google+). Dessa tjänster sätter 3:e parts cookie på vår webbplats.

Om du inte vill lagra cookies finns det flera sätt för dig att förhindra det.

 • I din webbläsares inställningar kan du stoppa den från att lagra cookies. Tänk dock på att vissa hemsidor fungerar sämre utan cookies, t ex att det kan försvåra tillgången till medlemssidor och att vissa funktioner slutar att fungera.
 • Du kan rensa bort cookies från din hårddisk. Det gör dock att inställningar du gjort på vissa sajter inte längre finns kvar.
 • Har du en nyare webbläsare har den ofta stöd för så kallad privat surfning (inkognito). Det betyder att alla cookies rensas bort varje gång du stänger din webbläsare.

Personuppgiftspolicy

Vi på Hallandsåsens Utemiljö AB arbetar aktivt för att säkerställa att din integritet skyddas när du använder våra tjänster. Vi kommer alltid följa gällande lagar och vi har en policy som fastställer hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du gör beställningar, köper en tjänst eller skickar en förfrågan. De personuppgifter som du skickar till oss kan t ex vara kontaktinformation såsom adress, telefonnummer, epost, namn. Det kan även vara födelsedatum och betalningsinformation.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Det svenska företaget Hallandsåsens Utemiljö AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss. Hallandsåsens Utemiljö AB ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. (GDPR, EU- förordning nr 2016/679)

Hallandsåsens Utemiljö AB
Våxtorpsvägen 18
312 97 Laholm
Sverige
Växel: 0430- 260 25
Företagsregistret: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556747- 8309

Hur använder vi dina personuppgifter?

 • för att hantera dina beställningar och returer
 • för att hantera dina betalningar
 • för att avisera, leverera, meddelande om leveransstatus
 • för att besvara frågor
 • för att hantera klagomål
 • verifiera att du har laglig ålder för att handla online
 • för att följa bokföringsreglerna krävs att vi samlar in dina personuppgifter

Vilka är dina rättigheter?

Du har när som helst rätt att begära information om de personuppgifter som vi har om dig. Du kan begära få dina uppgifter rättade eller raderade om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta.
Dina uppgifter kan inte raderas då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler eller när det finns andra lagliga skäl till varför dina uppgifter måste sparas, t ex obetalda skulder.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter samlas in och behandlas i den mån du gett samtycke.
Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och lämnar inte ut personuppgifter
till tredje part, utan samtycke, om det inte krävs enligt lag eller rättsligt bindande
beslut från behöriga myndigheter.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har tekniska och organisatoriska lösningar för att skydda dina uppgifter från
obehörig åtkomst eller förlust.
Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående
ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra det. Efter det raderas
dina uppgifter.
Det är viktigt att du förstår och tar del av vår personuppgiftspolicy, så att du känner
dig trygg i vår behandling av dina uppgifter.

Säkerhet

Vi säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada.

Vi använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Teknik

Denna webbplats följer de standarder W3C har skapat för utveckling av moderna hemsidor. Det betyder att sidans information är separerad från dess design genom att HTML 5 används för att strukturera informationen, och att CSS används för att applicera designen. Denna webbplats är producerad av DigiFactory webbyrå i Halmstad.

Navigera med ditt tangentbord

I de flesta webbläsare som finns på marknaden idag finns möjlighet att navigera enbart med hjälp av tangentbordet (utan att använda sig av mus).

 • ALT + pil vänster tar dig tillbaka till sidan du sist besökte
 • ALT + pil höger tar dig ett steg framåt om du har backat med kommandot ovan
 • ENTER väljer en länk eller skickar formulär
 • TAB hoppar mellan länkar och formulärfält

De genvägar som finns tillgängliga på denna webbplats är:

 • S - Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet
 • 0 - Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation
 • 1 - Startsida

Sättet att använda sig av dessa genvägar skiljer sig lite beroende på vilken webbläsare du använder.

 • Mozilla FireFox trycker du ned ALT + SHIFT + (genväg) samtidigt.
 • Google Chrome trycker du ned ALT + (genväg) samtidigt.
 • Safari trycker du ned ALT + (genväg) samtidigt.
 • Internet Explorer trycker du ned ALT + (genväg) samtidigt följt av ENTER
 • Opera trycker du ned ALT + (genväg) samtidigt.

Se fler tangentbordsgenvägar.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på vår webbplats.

Anläggning av utemiljö

Funderar du på anläggningsprojekt i trädgård, bostadsgård eller offentlig miljö? Kontakta oss!

Läs mer

Leverans av växter

Våra växter är nästan alltid odlade i Sverige. Mycket odlar vi själva, annars är det från vårt närområde.

Läs mer

Skötsel av utemiljö

En trädgård behöver sin trädgårdsmästare – några skötselfria trädgårdar eller gröna utemiljöer finns inte.

Läs mer

Växter, anläggning, skötsel – Snyggt och hållbart