Anläggning av utemiljö

Anläggning av utemiljö, vi hjälper dig.

Anläggning av utemiljö, vi hjälper dig.

Funderar du på anläggningsprojekt i trädgård, bostadsgård eller offentlig miljö? Kontakta oss!

Vi är gärna ditt bollplank redan från idéstadiet. Då får du tillgång till vår kompetens hela vägen. Tillsammans skapar vi de utemiljöer du önskar – snygga och hållbara.

Vår kompetens täcker allt som har med anläggning av gröna utemiljöer att göra:

Kontakta oss

Trädgårdsdesign

Vi skapar snygga, funktionella och hållbara utemiljöer. Vi utgår från platsen och gestaltar utifrån önskad funktion och den nivå på skötsel du planerar för framöver.

Gräsytor och blomsterängar

Välklippt grön matta eller blommande äng med fjärilar och humlesurr? Vi fixar vilket som, anpassar till plats och jordmån och utgår från sådd eller färdiga lösningar. Allt för bästa och mest hållbara resultat.

Gångar

Slingrande eller rak, smal eller bred, grus, bark eller stenlagd? Möjligheterna är många och uttrycken skiftar. Vi guidar till kloka, vackra, hållbara val och anlägger med största yrkesskicklighet.

Lekplatser

Barnens utemiljö ligger oss varmt om hjärtat. Vi bygger helst levande gröna utemiljöer även till barnen. Det gillar de bäst.

Markarbeten

Vi utför alla typer av markarbeten för gröna utemiljöer. Från grovarbete till finplanering.

Materialval

Natursten eller betong? Får vi bestämma faller valet oftast på natursten och helst från närområdet. Sten är hållbart och blir ofta bara vackrare med åren. Natursten är inget entydigt begrepp – olika sorters sten har helt olika utseende och egenskaper. Dessutom kan samma sten ge väldigt skiftande uttryck beroende på hur ytan bearbetats.

Murar

Stödmurar och fristående murar, i olika material och för olika funktioner. Vi bygger alla slags murar för trädgård och utemiljö.

Planteringsarbeten

Korrekt utförd plantering ger växterna en flygande start. Vi planterar allt från sommarblommor till stora träd utifrån vad som är optimalt för det enskilda växtslaget. Vi anlägger växtbäddar anpassade till aktuella växter och förhållanden på plats. Jordförbättring, gödsling och vattning ingår i konceptet.

Planteringar

Levande ytor med buskar, träd, perenner, klätterväxter och gräs. Syfte, platsens stil och stämning styr vår utformning. Som alltid väljer vi rätt växter för aktuella jord- och ljusförhållande. Då blir planteringen vacker, långlivad, lättskött och hållbar.

Rådgivning

Vi kommer gärna till dig för rådgivning om allt inom vårt kompetensområde. Det betyder allt som har med växter, anläggning och skötsel av trädgårdar och gröna utemiljöer att göra.

Stenläggning

Vackra stenläggningar är perfekta kontraster till växtligheten i en trädgård eller annan grön utemiljö. Det kan handla om uteplatser, gångstråk eller kanske en parkeringsplats. Här har vi spetskompetens och det behövs för ett väl utfört stenarbete som håller i längden.

Trappor

Väl avvägda trappor är sköna och lätta att gå i. Med rätt material i steg och räcken och med smakfull form och placering lyfter trappan hela anläggningen.

Uteplatser

De mest använda platserna i din utemiljö är värda omsorg. En uteplats är vardagsrum, matsal, festlokal och lekyta under bar himmel. Vi bygger den snyggt och hållbart, och bäddar gärna in den i frodig grönska och blomdoft.

Utegym

Vi bygger utegym som passar på platsen, utmanar kroppen och tilltalar ögat.

Växtval

Det här är en paradgren hos oss. Det finns hur många olika trädgårdsväxter som helst. Vi känner sortimentet och kan göra välgrundade val utifrån växternas estetik, utveckling och vad de kräver av växtplatsen för att trivas på bästa sätt. I växtvalet väger vi också in hur mycket tid du tänkt lägga på skötsel av den färdiga anläggningen. Det finns inga skötselfria gröna utemiljöer men beroende på utformning varierar skötselbehovet kraftigt. Det är i planeringsstadiet vi styr upp så vi hamnar på rätt nivå. Då blir anläggningen både snygg och hållbar.

Hör av dig!

Anläggning av utemiljö

Funderar du på anläggningsprojekt i trädgård, bostadsgård eller offentlig miljö? Kontakta oss!

Läs mer

Leverans av växter

Våra växter är nästan alltid odlade i Sverige. Mycket odlar vi själva, annars är det från vårt närområde.

Läs mer

Skötsel av utemiljö

En trädgård behöver sin trädgårdsmästare – några skötselfria trädgårdar eller gröna utemiljöer finns inte.

Läs mer

Växter, anläggning, skötsel – Snyggt och hållbart