Leverans av växter

Leverans av växter odlade i Sverige

Leverans av växter odlade i Sverige

Vi levererar växter såväl till egna som externa projekt

Våra växter är nästan alltid odlade i Sverige. De vi inte odlar i familjens andra verksamhet, Hallandsåsens Plantskola, kommer företrädesvis från andra plantskolor i vår del av Skåne. Miljöpåverkan av transporterna blir då minimal och du får växter som är i fas med och anpassade till våra årstider. För vår del kan vi känna oss trygga med att vi levererar det bästa som står att få.

Vi förordar E-plantor så långt det är möjligt. Vi får gång på gång bevis för E-plantornas höga kvalitet och pålitlighet.

Kontakta oss

Några av E-plantornas styrkor:

 • Utvalda för sina goda egenskaper och för svenskt klimat
  Betyder högt odlingsvärde och mindre risk för vinterskador.
 • Provodlade på flera platser i Sverige
  Ger säkra zon-angivelser och korrekta växtbeskrivningar.
 • Svenskproducerade
  Växterna transporteras minimalt och är i takt med våra svenska årstider.
 • Art- och sortäkta
  Endast godkända frökällor och moderplantor får användas.
 • Friska
  Har bättre motståndskraft mot sjukdomar och skadedjur.

Hör av dig

Anläggning av utemiljö

Funderar du på anläggningsprojekt i trädgård, bostadsgård eller offentlig miljö? Kontakta oss!

Läs mer

Leverans av växter

Våra växter är nästan alltid odlade i Sverige. Mycket odlar vi själva, annars är det från vårt närområde.

Läs mer

Skötsel av utemiljö

En trädgård behöver sin trädgårdsmästare – några skötselfria trädgårdar eller gröna utemiljöer finns inte.

Läs mer

Växter, anläggning, skötsel – Snyggt och hållbart