Skötsel av utemiljö

Skötsel av utemiljö

Skötsel av utemiljö

Vi sköter om din trädgård

En trädgård behöver sin trädgårdsmästare – några skötselfria trädgårdar eller gröna utemiljöer finns inte. Vackra, trygga och trivsamma utemiljöer kräver kontinuerlig skötsel året om. Vänd dig till oss för enstaka insatser eller ett helhetsansvar. Vi utför uppdraget med hög kvalitet och kompetens oavsett omfattning.

För privatkunder: Tjänster som omfattas av rot och rut.

Kontakta oss

Exempel på skötseltjänster vi utför:

Beskärning

Buskar och träd är den gröna utemiljöns stöttepelare. Med beskärning bygger vi vedartade växter starka, föryngrar och håller dem i god växt och form samt begränsar deras storlek i de fall det är nödvändigt. Beskärning är ett kompetensområde där vårt gröna arv, vår bakgrund i plantskolebranschen, gett oss en särskilt god förståelse. Hur, var och när du lägger snitten bestämmer plantans fortsatta växt och utveckling. Det gäller småplantor såväl som stora träd.

Bevattning

Torka påverkar växterna långt innan du ser att de slokar. Vi har koll på när bevattning är befogad och hur man utför den på smartaste sätt, med minimal vattenåtgång.

Gräsklippning

Vi klipper såväl stora som små gräsytor och såväl högt som lågt. Att släppa upp gräset en bit gynnar insekter och den biologiska mångfalden.

Halkbekämpning

Vi håller gångvägar och andra vistelseytor i utemiljö och trädgård säkra under den kalla årstiden. Häckklippning – En välklippt häck bygger utemiljöns struktur och är bästa kontrasten till blommande rabatter och frodiga buskage. Vi har kompetensen som krävs – du får snygga, välmående häckar som håller länge.

Höststädning

För växternas och den biologiska mångfaldens skull förordar vi att höststäda med måtta. Men utemiljön ska såklart se prydlig ut inför vintern. Vi rensar ogräs och snyggar till kanter på planteringsytor. Löv på gräsytor mals med fördel ner och löv på gångar krattar vi i första hand in i planteringarna. Där gör de nytta som skydd och näring för växter, igelkottar, daggmaskar och andra organismer.

Kompostering

Det vi rensar eller klipper bort ska förstås ingå i utemiljöns kretslopp och återkomma som jordförbättringsmedel. Vi hjälper dig sköta komposten.

Lekplatsbesiktning

Barns lekmiljöer ska självfallet vara säkra och här finns det regelverk som ska följas. Vi har kompetens och certifiering för besiktning av lekplatser.

Ogräsrensning

Att hålla undan oönskad växtlighet är A och O för att utemiljöns planterade växter ska utvecklas på bästa sätt. Ogräs konkurrerar om vatten och näring, förutom att de stör estetiken. Vi ogräsrensar snabbt och effektivt med hållbara metoder som inte stör natur och miljö.

Planteringsarbeten

Korrekt utförd plantering ger växterna en flygande start. Vi planterar allt från sommarblommor till stora träd utifrån vad som är optimalt för det enskilda växtslaget. Jordförbättring, gödsling och vattning ingår i konceptet.

Rådgivning

Vi kommer gärna till dig för rådgivning om allt inom vårt kompetensområde. Det betyder allt som har med växter, anläggning och skötsel av trädgårdar och gröna utemiljöer att göra.

Slaghackning

Med slaghack klipper vi sly och högvuxna gräsytor.

Snöröjning

Vi röjer snö snabbt och säkert, vid enskilda tillfällen eller hela säsongen.

Stubbfräsning

Ett snabbt och effektivt sätt att ta bort störande stubbar.

Trimning

Oavsett gräsklippare brukar det finnas ställen där det krävs trimmer för att ta det sista och för att resultatet ska bli på topp.

Trädfällning

Vi älskar träd men ibland måste de helt enkelt fällas. Oavsett storlek eller var trädet står löser vi det på professionellt och säkert sätt. Vi röjer också upp efteråt.

Vårstädning

Vi städar bort vissna löv och grenar, klipper ner perenner och rensar ogräs. Resultatet blir en snygg utemiljö där vårens tillväxt och blommor kommer i fokus.

I vårt skötsel- och underhållsarbete komposterar vi ogräs, häckklipp och annat organiskt material. Komposten blir så småningom ny matjord som vi använder vid skötsel- och anläggningsarbeten.

Hör av dig

Anläggning av utemiljö

Funderar du på anläggningsprojekt i trädgård, bostadsgård eller offentlig miljö? Kontakta oss!

Läs mer

Leverans av växter

Våra växter är nästan alltid odlade i Sverige. Mycket odlar vi själva, annars är det från vårt närområde.

Läs mer

Skötsel av utemiljö

En trädgård behöver sin trädgårdsmästare – några skötselfria trädgårdar eller gröna utemiljöer finns inte.

Läs mer

Växter, anläggning, skötsel – Snyggt och hållbart