Klotlönn
Klotlönn

Klotlönn

Acer platanoides Globosum


Läs mer »

Produktinformation

Förädlas i stamhöjd, vanligen på stammar av arten. Vi erbjuder stamhöjder upp till 2,2 m. Kronan är först klotrund men blir sedan mer tillplattad. Hos äldre träd är kronan 2-3 meter hög och 4-6 meter bred. För att kronan skall bli symmetrisk behövs inkortning av starkväxande grenar i ungdomen.

Zon 1-4 

Frakt tillkommer.
För beräkning av frakt till just dig, kontakta webshop@hallandsasensvaxtbutik.se

Växter, anläggning, skötsel – Snyggt och hållbart