Ginnalalönn fk ´Uppsala´ E
Ginnalalönn fk ´Uppsala´ E

Ginnalalönn fk ´Uppsala´ E

Acer tat.ssp ginnala FK ´Uppsala´ E

Ginnalönnen utvecklas till en större buske eller mindre träd.
Läs mer »

Produktinformation

Ginnalönnen utvecklas till en större buske eller mindre träd. Den har som äldre en ganska oregelbundet rundad och ganska gles krona. Grenar och skott är påfallande tunna. Bladen är oftast treflikade, 4-8 cm långa och 3-6 cm breda. Mittfliken är alltid störst. På hösten får ginnalalönnen intensiva höstfärger i orange och rött. Tidigare har odlingsmaterialet av denna art varit av mycket skiftande kvalitet med stora variationer i sluthöjd och i bladutseende. Den svenska frökällan kännetecknas däremot av stor enhetlighet och goda odlingsegenskaper. Ginnalalönnen är anspråkslös beträffande mark men kräver god dränering. Den är mycket vindtålig. Den kommer bäst till sin rätt som friväxande buske eller flerstammigt mindre träd. 

Zon 1-6. Höjd 4-6 m, bredd 3-5 m.

Andra produkter ur kategorin

Bergbambu ´Jumbo´

Bergbambu ´Jumbo´

Visa

Bergbambu ´Jumbo´

Bergbambu ´Jumbo´

Visa

Bergkörsbär

Bergkörsbär

Visa

Växter, anläggning, skötsel – Snyggt och hållbart