Växter

Det är växterna som gör trädgårdar, parker och andra gröna utemiljöer så vackra och härliga att vistas i. Material som sten och betong är fina komplement, men det är den levande frodigheten som får oss att må bra.

Växter har också många andra funktioner. Listan med ekosystemtjänster de bjuder oss på är lång. Man brukar dela upp ekosystemtjänster i stödjande, reglerande, försörjande och kulturella. Växterna är grunden för dem alla.

Det allra viktigaste för en lyckad och hållbar växtanvändning är att välja rätt växter för växtplatsen. De ska stå där länge och vara både friska och vackra ända till slutet. Jordens sammansättning, porositet och fuktighet måste vägas in, liksom ljusförhållanden, vindförhållanden och växtzon. Det är också viktigt att växterna inte blir för stora för platsen. Återkommande beskärningar för att begränsa storleken på träd och buskar, eller kanske till och med avverkningar i förtid, är inte hållbart.

Prydnadsrönn ´Dodong´ E

Prydnadsrönn ´Dodong´ E

Sorbus ´Dodong´ E

Visa

Prydnadsapel

Prydnadsapel

Malus ´Crittenden´

Visa

Katsura fk ´Göteborg´ E

Katsura fk ´Göteborg´ E

Cercidiphyllum jap. FK ´Göteborg´ E

Visa

Växter, anläggning, skötsel – Snyggt och hållbart