Blomsteräng

Gräsmattor blir blomsterängar, Ängelholm.
I Ängelholms kommun har vi fått vara med och skapa blomsterängar, som gynnar bin och andra pollinatörer samt den biologiska mångfalden.
Ökad biologisk mångfald kombinerad med kostnadseffektivare skötsel & vacker blomsterprakt.
Anläggning av utemiljö

Funderar du på anläggningsprojekt i trädgård, bostadsgård eller offentlig miljö? Kontakta oss!

Läs mer

Leverans av växter

Våra växter är nästan alltid odlade i Sverige. Mycket odlar vi själva, annars är det från vårt närområde.

Läs mer

Skötsel av utemiljö

En trädgård behöver sin trädgårdsmästare – några skötselfria trädgårdar eller gröna utemiljöer finns inte.

Läs mer

Växter, anläggning, skötsel – Snyggt och hållbart